Start UiO er en studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap blant UiOs studenter. Dette gjør vi ved å arrangere kurs, foredrag, konkurranser, work shops og case-konkurranser er vi en møteplasser hvor innovasjon og entreprenørskap står i sentrum. Start UiOs mål er at samtlige studenter fra UiO skal se på det å starte for seg selv som en realistisk og mulig karrierevei når de er ferdig utdannet.

Samtidig fungerer vi som et første ledd for veiledning i forbindelse med oppstart av egen bedrift . Start UiO kan nås på telefon og email, og svarer på alle henvendelser med glede. Veiledningen er gratis og går først og fremst ut på å gjøre idéhaver oppmerksom på de ulike tilbudene som kan hjelpe en kommende gründere.

Start UiO er et lokallag under paraplyorganisasjonen Start Norge, som består i dag av 20 lokallag. Disse befinner seg på de fleste store høyskoler og universiteter i landet. I Oslo er vi nå fem lokallag:

  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)
  • Høyskolen Kristiania (HK)
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Handelshøyskolen BI (BI)

Start Norge arrangerer Start Forum to ganger i året, som er Norges største studentarrangement med fokus på innovasjon og entreprenørskap. Lokallagene søker om å holde arrangementet, så hvert semester reiser en til et nytt sted i Norge. Flere hundre medlemmer møtes for å bygge nettverk, øke kompetansen sin, få inspirasjon og ha det skikkelig gøy. Disse samlingene i seg selv er en grunn til å bli med i Start. Start UiO har også interne foredrag for å øke kompetansen til sine interne og en gang i året reiser vi ut av landet for å lære av hvordan en jobber med innovasjon i andre land. Hittil har vi besøk Tyskland, Nederland og i år går turen til Polen.

0
%
Innovasjon og nyskapning
0
Medlemmer i Start UiO
0
Medlemmer nasjonalt
0
Lokallag nasjonalt